Cursus Crowd Safety & Risk Analysis afgerond

Bij de organisatie van evenementen zijn overwegingen binnen het spectrum van veiligheid en risico’s voor bezoekers essentieel. Om op een professioneel niveau advies te kunnen geven, heeft Henk van der Zouwen, eigenaar van Freetime Event Support, de internationaal geaccrediteerde cursus Crowd Safety & Risk Analysis afgerond.

Waar veel mensen tegelijkertijd bij elkaar komen, ontstaan automatisch ook verschillende veiligheidsrisico’s. Dat geldt zowel voor grootschalige evenementen als op doorstroomlocaties in binnenstedelijke gebieden. Bezoekers moeten zich te allen tijde veilig kunnen voelen, waar dan ook.

Wij vinden dan ook dat van ons verwacht mag worden dat we op een professioneel niveau mee kunnen denken in het inventariseren van risico’s rondom de veiligheid van bezoekers. Waarom? Omdat fietsparkeren bij evenementen, zowel binnen als buiten, maar net zozeer in drukke openbare gebieden zoals in de stad, op doorstroomlocaties of in de omgeving van op- en afstapplaatsen zoals stations een cruciaal onderdeel is van de gehele veiligheidsinventarisatie. Met andere woorden: crowd safety begint niet pas op het moment dat iemand zijn of haar fiets heeft geparkeerd, maar ook al daarvóór.

Omdat we al in een vroeg stadium meedenken over de opzet van fietsenstallingen en de bijkomende risico’s daarvan, beschouwen wij het als onze verantwoordelijkheid om de veiligheid van mensen wanneer de drukte toeneemt in acht te nemen.

Met die gedachte heeft Henk van der Zouwen, eigenaar van Freetime Event Support en daarmee onder andere de merken Fietsenrekhuren.com en Fietsenrekkopen.com, onlangs de gecertificeerde cursus Crowd Safety and Risk Analysis afgerond. De cursus is ontwikkeld door professor G. Keith Still en is internationaal geaccrediteerd. Het Event Safety Institute biedt de cursus op HBO-niveau exclusief aan voor professionals uit de evenementenwereld die actief zijn in Nederland en België.

De cursus is geaccrediteerd door het IIRSM en Highfield Qualifications op Level 5 (HBO-niveau). Door het afronden van de cursus met twee schriftelijke eindopdrachten hebben we als marktleider in fietsparkeren recht op het Certificate of Achievement.

Prof. dr. G. Keith Still

Het fundament van de geaccrediteerde cursus is het gedachtegoed van Prof. dr. G. Keith Still. Still geeft al ruim 20 jaar opleidingen rondom het thema crowd safety aan professionals binnen de evenementenindustrie en binnen de overheid. Hij wordt gezien als ‘s wereld meest invloedrijke expert op het gebied van crowd science. Zijn visie op ‘mensenmassawetenschap’ wordt dan ook door organisaties over de hele wereld gedeeld: denk aan overheden als gemeenten, maar ook politiekorpsen en andere veiligheidsdiensten. Hij was op het gebied van crowd safety verbonden bij de organisaties van onder meer drie edities van de Olympische Spelen.

‘Als je verantwoordelijk bent voor de veiligheid op publiek toegankelijke locaties, moet je in staat zijn om principes en inzichten op het vakgebied van Crowd Science te kunnen toepassen.’ Dit is een stelling van professor Still waar wij het als Nederlands’ marktleider op het gebied van fietsparkeren onnoemelijk mee eens zijn. Sterker nog, crowd safety staat absoluut centraal bij de keuzes die moeten worden gemaakt bij het inrichten van evenementenlocaties, en dus ook de fietsenstalling.

Van risicoanalyse tot het toepassen van richtlijnen

De cursus behandelt het volledige spectrum van crowd science. Als we de verschillende onderdelen plotten bij de organisatie van een evenement, zien we dat er in iedere fase een onderdeel is dat wordt behandeld.

Het begint bij de planning. Vaak ligt er een blauwdruk van een evenement op tafel die centraal staat in de planning ervan. Onderdeel daarvan is natuurlijk bijvoorbeeld de fietsparkeervoorziening. Hoe zorgen we ervoor dat alle risico’s rondom het fietsparkeren maar óók alles eromheen (de bereikbaarheid, de route naar de ingang, de drukke toestroom bij aanvang van het evenement en natuurlijk ook na afloop van het evenement) in kaart worden gebracht, en zoveel mogelijk worden voorkomen?

Naast een blauwdruk, die ingaat op het design van een evenement, zijn ook informatie en management elementen die het gedrag van bezoekers beïnvloeden. Hoe zorg je ervoor dat bezoekers al vóóraf voldoende geïnformeerd zijn over hoe zij het beste en veiligst naar de locatie kunnen komen? En, op het gebied van management, hoe zijn binnen de organisatie de afspraken met betrekking tot verantwoordelijkheden, communicatie en handelingen in (of ter voorkoming van) noodsituaties gemaakt?

Of neem het grote verschil in veiligheidsrisico per locatie. Er zijn andere veiligheidsrisico’s voor mensenmassa’s wanneer een evenement in de stad wordt georganiseerd dan wanneer dit in een buitenstedelijk gebied is.

Een ander onderdeel is het bieden van richtlijnen aan bezoekers over hoe zij zich het beste kunnen verplaatsen van A naar B. Het parkeren van de fiets is daarbij vaak één van de eerste acties die een bezoeker op het terrein neemt. Hoe sturen we bezoekers naar de juiste plaats, zodat een infarct van drukte op éénzelfde plek voorkomen wordt? En hoe zit dat bij de uitstroom van bezoekers?

Kortom, alle facetten rondom massaveiligheid en risicoanalyse worden behandeld. Op deze manier kunnen we op professioneel niveau meepraten en advies geven rondom de veiligheid van bezoekers die met de fiets komen. Zo voorkomen we samen dat het veiligheidsgevoel van bezoekers in het geding komt.

Heeft u vragen over de veiligheid en risicoinventarisatie van uw evenement? We denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op east

Offerte aanvragen